Material Detail

"Objekti učenja u online repozitorijumu" icon

Objekti učenja u online repozitorijumu

Da bi se neki objekt učenja mogao koristiti u različitim okruženjima pre svega mora  da je projektovan  i realizovan tako da omogućava ponovno korišćenje, da je pristupačan preko interneta, da može funkcionisati u različitim programskim okruženjima, da se može jednostavno koristiti u raznim primenama i slično.

Objekti učenja mogu biti posmatrani kao jedan vid resursa koje možemo ponovo koristiti kao oblik podrške e-učenja....

Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.