Material Detail

Prihodnost literarne interpretacije

Prihodnost literarne interpretacije

This video was recorded at 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2014. Prihodnost literarne interpretacije je tesno povezana z literarnim branjem, saj sta oba kompleksna procesa opomenjanja literarnega besedila, ki ga skozi različne načine in vrste branja ali interpretacije opravlja literarno zmožen bralec ali razlagalec. Za interpretacijo prihodnosti predlagam dvostopenjsko strukturo literarne interpretacije, v kateri se različne stopnje in procesi, tj. zaznavanje, doživljanje, analiziranje, pojasnjevanje, razlaganje, vrednotenje in opomenjanje, prepletajo, dopolnjujejo in zaokrožujejo, pomembna pa je krožna povezanost delov v celoto in s celoto. Za popolno podobo literarne interpretacije je smiselno poleg dveh stopenj in štirih členov (besedilo, bralec, sobesedilo in namen) upoštevati tudi delitev interpretacije glede na zvrsti, liriko, epiko in dramatiko, ter pojav nelagodja v književnosti

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Prihodnost literarne interpretacije

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.