Material Detail

Biomedicina - izzivi za prihodnost

Biomedicina - izzivi za prihodnost

This video was recorded at Dnevi Jožefa Stefana na Institutu "Jožefa Stefana". Razvoj novih zdravil je dolgotrajen proces, ki kljub razvoju novih metodologij še vedno traja vsaj 10–15 let, pri čemer le izredno majhen delež preizkušanih spojin pride v klinično uporabo. Za uspešno zdravljenje in razvoj delujočih zdravil je nujno poznati tudi molekulske mehanizme, ki vodijo do nastanka bolezni. Sodobna medicina je tako izredno uspešna pri zdravljenju številnih bolezni, kot npr. bolezni kardiovaskularnega sistema, medtem ko se na drugih področjih še vedno prebija, kot npr. pri raku in nevrodegenerativnih boleznih. V okviru predavanja bo poleg tega podrobneje predstavljeno področje razvoja zdravil in proteaz ter prenosa signalov s proteazami. Tako bodo predstavljena najnovejša spoznanja s področja proteomskih aplikacij oz. degradomike in identifikacije fizioloških substratov proteaz ter njihov pomen za sodobno diagnostiko ter identifikacijo in validacijo proteaz kot tarč za zdravila, razvoj sond za vizualizacijo proteaz ter njihova uporaba v identifikaciji in validaciji tarč ter potencialnih zdravil in razvoj dostavnih sistemov za zdravila, ki omogočajo zmanjšanje toksičnosti sedanjih zdravil ter njihovo izboljšano biodostopnost, ki se je že izkazala pri terapiji raka pri mišjem modelu. Poleg tega bodo predstavljene tudi perspektive tega področja ter izzivi za prihodnost.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.