Material Detail

Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku"

Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku"

This video is a part of Sporazumevanje v slovenskem jeziku. Od junija 2008 do decembra 2013 bo potekal projekt, ki ga financira Ministrstvo za solstvo iz sredstev evropskih strukturnih skladov in izvaja podjetje Amebis s petimi konzorcijskimi partnerji. Cilji projekta so digitalni jezikovni viri in jezikovnotehnoloska orodja za slovenski jezik. Najpomembnejsi med njimi so novi korpus besedil, leksikon besednih oblik, skladenjski razclenjevalnik, leksikalna baza, pedagoska slovnica in slogovni prirocnik za pomoc pri pisanju besedil. Podrobneje bodo predstavljeni posamezni cilji projekta, udelezenci v projektu in casovni okvir izvajanja.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.