Material Detail

Temperaturna občutljivost vodnih bolh

Temperaturna občutljivost vodnih bolh

This video was recorded at Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Temperatura je pomemben okoljski dejavnik, ki vpliva na organizme na vseh ravneh biološke organizacije, od biokemijskega do strukture združb in razporeditve organizmov. V zadnjem času postaja vse bolj aktualna v povezavi s klimatskimi spremembami in skrbjo, kako bodo le te vplivale na ekosisteme. Vodne bolhe so eden ključnih elementov zooplanktonskih združb sladkovodnih jezer in mlak. V zmernem pasu prevladujejo vrste iz rodu Daphnia. Kot filtratorji predstavljajo ključni člen v kroženju snovi in pretoku energije od primarnih producentov k višjim trofičnim nivojem. Raziskovali smo temperaturno občutljivost različnih vrst iz rodu Daphnia. Izbrali smo dva para sorodnih vrst (D. rosea/D. hyalina ter D. pulex/D. pulicaria), ki pa preferirajo različne habitate, od visokogorskih jezer do nižinske mlake. Večkrat med sezono smo nabrali vodne bolhe in merili njihov metabolizem ter rast in razmnoževanje pri različnih temperaturah. Temperatura in telesna masa imata velik vpliv na metabolizem vodnih bolh. Tako v metabolizmu kot v rasti se kaže sezonska aklimatizacija. Različne vrste vodnih bolh so različno občutljive na temperaturo, pri čemer veliko vlogo igrajo prilagoditve na habitat. Vrsti iz hladnih jezer (D. hyalina in D. pulicaria) imata nižje optimalne temperature, ker se njun metabolizem ne odziva tako dobro na visoke temperature kot pri vrstah iz mlake. Globalno segrevanje lahko prizadene vrste, in posledično ekosistem, v obeh habitatih.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.