Material Detail

Skrivnostni svet fitoplazem

Skrivnostni svet fitoplazem

This video was recorded at Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Fitoplazme so patogene bakterije brez celične stene iz zelo raznolikega razreda Mollicutes. So med najmanjšimi znanimi organizmi in so obligatni paraziti z dvo-gostiteljskim življenjskim ciklom, ki vključuje žuželke in rastline. Pred odkritjem fitoplazem v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bolezni, ki jih povzročajo, pripisovali virusom. Najnovejše ocene o njihovi razširjenosti govorijo, da fitoplazme okužujejo več kot 1000 rastlinskih vrst, med drugimi tudi ekonomsko pomembne, kot je vinska trta. Fitoplazme so po navadi v gostiteljskih organizmih neenakomerno razporejene v nizkih koncentracijah. Trenutno jih tudi še ne znamo gojiti ločeno od gostitelja. Zaradi tega je proučevanje njihove biologije in patogeneze težavno in posledično je znanje o fitoplazmah zelo omejeno. V okviru proučevanja interakcije med vinsko trto in fitoplazmo, ki povzroča počnelost lesa, smo z metodo PCR v realnem času spremljali izražanje genov vinske trte v zdravih in s fitoplazmo okuženih rastlinah v petih rastnih sezonah. Ugotavljali smo vzporednice med zdravstvenim stanjem rastline (prisotnost/odsotnost fitoplazem), jakostjo bolezenskih znamenj in načinom izražanja genov. Izbrali smo 17 oz. 22 kandidatnih genov, udeleženih v različne metabolne poti kot so fotosinteza, metabolizem sladkorjev, sekundarni metabolizem, metabolizem reaktivnih kisikovih zvrsti, metabolne poti povezane z obrambo rastlin proti patogenom ter druge. Ugotovili smo, da lahko samo iz podatkov profila izražanja omenjenih genov z veliko natančnostjo predvidimo bolezensko stanje rastlin. Razlike v izražanju genov so bile med okuženimi in zdravimi rastlinami precej očitne in so v tudi v korelaciji z jakostjo bolezenskih znamenj. Opazili smo pozitivno povezavo med okuženimi rastlinami in močno povišanim izražanjem genov sekundarnega metabolizma in genov povezanih z obrambo proti patogenom. Ti geni bi kot kazalci bolezenskega stanja lahko pripomogli k zgodnjemu odkrivanju bolezni.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.