Material Detail

Titanov oksid: znanec z različnimi obrazi

Titanov oksid: znanec z različnimi obrazi

This video was recorded at Predavanja na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana. Titanov oksid je zaradi zanimivih lastnosti vse bolj prisoten v našem življenju, v zadnjem času v obliki vse manjših delcev. Uporablja se v pigmentih, samočistilnih in antibakterijskih premazih, za čiščenje vode in zraka, v kozmetiki, v hrani in zdravilih, prisoten je tudi v okolju. Čeprav v splošnem velja kot kemijsko in biološko inerten material, je naraščajoča uporaba predvsem nanometerskih prahov izzvala tudi veliko zanimanje za morebiten vpliv titanovega oksida na zdravje ljudi. Kljub izredno velikemu številu raziskav pa se mnenja o škodljivih vplivih TiO2 še vedno močno razlikujejo. To je mogoče deloma pripisati različno izvedenim študijam, v veliki meri pa tudi različnosti uporabljenih prahov. V delu bodo prikazane lastnosti šestih komercialnih nanometrskih prahov TiO2 in s primeri ilustrirani vplivi na biološke odzive.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.