Material Detail

Modifikacija površin z neravnovesno plazmo

Modifikacija površin z neravnovesno plazmo

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Zahteva po vedno večji kakovosti površinskih obdelav sodobnih materialov in razvoju okolju prijaznih tehnoloških postopkov narekujeta uporabo novih medijev, kamor v prvi vrsti sodijo neravnovesna stanja plinov dvo- ali večatomnih molekul. S primerno plinsko razelektritvijo je mogoče doseči stanje plazme, v kateri molekule popolnoma razpadejo na atome že pri kinetični temperaturi nevtralnega plina, ki je le malo višja od sobne. Pri teh razmerah je kemijska reaktivnost delcev izredno velika, kar omogoča modifikacijo površinskih lastnosti sodobnih materialov pri sobni temperaturi, česar s plini blizu ravnovesnega stanja ni moč doseči. V prispevku predstavimo uporabnost tovrstnega stanja plinov za sintezo nanomaterialov, modifikacijo bioloških in medicinskih vzorcev od bakterij do umetnih žil, predstavimo pa tudi tehnološke postopke, ki smo jih razvili za industrijske partnerje iz Slovenije in tujine.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.