Material Detail

Metode za optimizacijo aerodinamičnih površin

Metode za optimizacijo aerodinamičnih površin

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Predstavili bomo metode za optimizacijo aerodinamičnih površin, ki so bile razvite na podjetju Pipistrel. S temi metodami je bila zasnovana aerodinamika letala Taurus G4, ki je l. 2011 osvojilo nagrado NASA Green Flight Challenge sponsored by Google, pa tudi letala Panthera ter aerodinamičnega kolesa Eivie. S primernim zapisom optimizacijskega kriterija in parametrizacijo površine je mogoče zasnovati optimalne oblike kril, propelerjev, krilnih profilov ter trupov, pa tudi detajlov kot so prehod med krilom in trupom. Osredotočili se bomo predvsem na dve metodi. S prvo je mogoče najti optimalno obliko krila, ki ne leži v ravnini (npr. krilni zavihki) in kjer se izkaže, da ima prehod optimalnosti od ravninske proti neravninski obliki kritično točko glede na parameter, ki določa razmerje med profilnim in induciranim uporom. Z drugo metodo je z uporabo modela idealne tekočine ter optimizacijskega kriterija, ki počiva na porazdelitvi tlaka po površini, mogoče najti tridimenzionalne oblike, ki stremijo k čim bolj laminarnemu obtekanju ter preprečujejo odcep toka, kar oboje znižuje upor.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.