Material Detail

Pregled metod 3D/2D poravnave za slikovno vodene kirurške posege

Pregled metod 3D/2D poravnave za slikovno vodene kirurške posege

This video was recorded at Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2012 / Presentations of exceptional scientific achievements in 2012. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS se aktivno ukvarja s promocijo znanosti in raziskovalne dejavnosti slovenskih znanstvenikov in znanstvenic. Že drugo leto v ta namen organizira javne predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov. Gre za serijo dogodkov v okviru katerih so predstavljeni najbolj vidni znanstveni dosežki preteklega leta, po predlogu članic in članov posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS. ARRS je javne predstavitve izjemnih dosežkov za leto 2012 organizirala v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Biotehniško fakulteto in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Institutom 'Jožef Stefan', Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Gospodarsko zbornico Slovenije. V njihovih prostorih so bili jeseni 2013 predstavljeni znanstveni dosežki s področja naravoslovnih, tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih in humanističnih ved ter interdisciplinarnih raziskav. Predstavitve znanstvenih dosežkov omogočajo vpogled v delo slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, zajemajo bistvene znanstvene rezultate in opisujejo potek raziskovalnega dela. Namenjene so različnim javnostim: strokovni in laični, znanstveni in gospodarski, slovenski in tuji. Z izvedbo predstavitev ter z objavo na Videolectures.net želi ARRS gledalce seznaniti z novostmi, učinki in rezultati na vseh področjih znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji ter podpreti vzpostavljanje različnih omrežij znotraj znanosti in zunaj nje.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.