Material Detail

Tveganje pri proizvodnji in uporabi nanodelcev

Tveganje pri proizvodnji in uporabi nanodelcev

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Nanomateriali imajo močno povečano kemijsko aktivnost, ki je osnova optimističnim napovedim nanotehnologije. Po drugi strani pa prav zato lahko predstavljajo tudi veliko tveganje za zdravje in okolje. Prve objave toksičnosti posameznih nanodelcev zahtevajo pozornost strokovne in splošne javnosti, saj so mnogi nanodelci že prisotni na tržišču, regulativa varnosti na tem področju pa kasni po vsem svetu. V predavanju bodo predstavljene specifične lastnosti nanodelcev, rezultati raziskav, nenamensko proizvedeni delci, detekcijske metode, priporočila za oblikovanje zakonodaje in nasveti za osebno varnost pri proizvodnji in uporabi nanodelcev.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.