Material Detail

Sinteza in uporaba magnetnih nanodelcev

Sinteza in uporaba magnetnih nanodelcev

This video was recorded at Dnevi Jožefa Stefana na Institutu "Jožefa Stefana". Magnetni nanodelci so posebna oblika magnetih materialov, katerih prvenstvena odlika so posebne lastnosti, povezane z njihovo velikostjo. Pri prehodu iz makro- v nanodimenzije preide magnetni material iz ferimagnetne v superparamagnetno fazo. Ta sprememba je odvisna od dimenzije magnetnega materiala in je neposreden zgled, kako nanodimenzija lahko spremeni lastnosti materialov. Zaradi svoje majhnosti se magnetni nanodelci vedejo kot paramagnetni ioni z zelo velikim magnetnim momentom, ki v magnetnem polju uspešno prevlada njihovo termično spodbujeno naključno gibanje, in se odzovejo na zunanje magnetno poje. Magnetni nanodelci so konstitutivni del magnetnih tekočin, ki so v zadnjem desetletju pridobile na pomenu zaradi svojih posebnih lastnosti, to je, da so tekoče in magnetne ter delujejo kot tekoči magneti. So stabilne suspenzije, v katerih so enakomerno porazdeljeni delci magnetnega materiala nanovelikosti in stabilizirani v disperznem mediju z van der Waalsovimi ali elektrostatskimi silami. V predavanju bodo predstavljeni magnetni delci s posebnimi lastnostmi. Podan bo pregled njihovih uporabnih lastnosti, njihova sinteza ter karakterizacija. Spoznali bomo načine različnih sintez, ki vodijo do njihovih karakterističnih lastnosti, primernih za uporabo v tehniki in medicini. Predstavljena bosta koncepta sinteze superparamagnetnega Ba-heksaferita, ki je eden zelo pomembnih materialov pri magnetnih nanokompozitih za absorpcijo mikrovalovnega sevanja in za visokofrekvenčne naprave, ki delujejo v območju nad 40 GHz, ter ZnFe2O4 z maksimalno možno magnetizacijo. Nanodelci obeh materialov so bili sintetizirani prvič.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.