Material Detail

Knowing food

Knowing food

This video was recorded at 24th Biennial of Design 2014 - Ljubljana / 24. bienale oblikovanja 2014 - Ljubljana. Introducing BIO50: Kick-off event in Ljubljana (13th and 14th February 2014) Almost two hundred participants, mentors and guests from all over the world joined their creative forces for two days at the introductory event of BIO50. The events and workshops took place in Museum of architecture and design in Ljubljana between 13th and 14th of February 2014. On the occasion of its 50th anniversary, the 24th Biennial of Design in Ljubljana (BIO) builds on the event's tradition and history, advancing into an experimental, collaborative territory where design is employed as a tool to question and transform ideas about industrial production, public and private space, and pre-established systems and networks. Organized by MAO, the Museum of Architecture and Design, BIO 50 is curated by Belgian critic and curator Jan Boelen. During BIO 50 Kick-off event in Ljubljana eleven multidisciplinary teams started to tackle the themes of Affordable Living, Knowing Food, Public Water Public Space, Walking the City, Hidden Crafts, The Fashion System, Hacking Households, Nanotourism, Engine Blocks, Observing Space, Designing Life and an Open Category, creating specific projects that will be developed and implemented during the Biennial. From 18 September to 7 December 2014 in Ljubljana, BIO 50 will present the outcomes of each team's work in an exhibition. An international jury will grant an Award for Best Collaboration, and a compelling series of events will enrich the Biennial's core program and serve to explore ways in which collaborations can continue beyond the event. Detailed information can be found at BIO 50 homepage. ----------------------- Začetek BIO50: Uvodni dogodek v Ljubljani (13. - 14. februar 2014) Skoraj dvesto gostov, mentorjev in udeležencev z vsega sveta je svojo kreativno energijo združilo na uvodnem dogodku BIO50, ki se je 13. in 14. februarja 2014 odvijal v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Ob svoji 50-letnici izhaja 24. bienale oblikovanja (BIO) iz tradicije in zgodovine tega dogodka, hkrati pa posega na področje sodelovanja in eksperimentiranja, kjer je oblikovanje eno od orodij za izražanje dvoma in za transformacijo podobe industrijske proizvodnje, javnega in zasebnega prostora ter vnaprej določenih sistemov in omrežij. BIO 50 organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), razstavo pa je zasnoval belgijski kritik in kustos Jan Boelen. Na Uvodnem dogodku v Ljubljani je enajst multidisciplinarnih skupin začelo z obravnavanjem tem: Dostopno življenje, Spoznaj svojo hrano, Javna voda – javni prostor, Hoja po mestu, Skrite obrti, Sistemi mode, Hekanje gospodinjskih aparatov, Nanoturizem, Motorne enote, Opazovati vesolje, Oblikovanje življenja in odprta kategorija. V okviru teh skupin bodo sodelujoči ustvarili projekte, ki jih bodo razvili in uresničili med trajanjem bienala. Razstava BIO 50 bo odprta od 18. septembra do 7. decembra 2014 v Ljubljani in bo prikazala rezultate dela vsake skupine. Mednarodna žirija bo podelila nagrado za najboljše sodelovanje, bienale pa bo poleg osrednje razstave prikazal še številne dogodke, ki bodo odpirali možnosti za nadaljevanje oblikovalskega sodelovanja tudi po zaključku dogodka. Več informacij lahko najdete na BIO 50 spletni strani.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collection (1) Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.