Material Detail

Prihaja zeleno javno naročanje

Prihaja zeleno javno naročanje

This video was recorded at 1. slovenska konferenca Zeleni izziv, Ljubljana 2009. V Sloveniji je ocenjena vrednost javnih naročil v letu 2007 znašala 12,98 % BDP. Zato ima javni sektor možnost, da s pomočjo uvajanja instrumenta zelenega javnega naročanja (v nadaljevanju ZeJN) postane eden pomembnejših akterjev pri zmanjšanju vplivov na okolje, znižanju porabe energije, vode in surovin, ohranjanju naravnih virov in biotske raznovrstnosti in preprečevanju podnebnih sprememb. Vlada RS se je k izvajanju ZeJN zavezala s sprejetjem nekaterih ključnih nacionalnih dokumentov, februarja letos pa je sprejela tudi sklep v katerem je delovni skupini za zeleno javno naročanje, ki deluje v okviru Sekretariata Sveta za trajnostni razvoj, dala nalogo, da do konca marca 2009 predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo osnutek Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje in izvedbeni akt, ki bo natančneje določal pravila za izvajanje zelenih javnih naročil.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.