Material Detail

Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke

Ključni izzivi projekta Vzpostavitev Mreže Od zibke do zibke

This video was recorded at Strateški posvet: Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, Ljubljana 2011. Snovna učinkovitost in zapiranje snovnih poti postajata vedno bolj pomembni temi, ki narekujeta oblikovanje politik, tako na ravni EU, kot tudi na ravni posameznih držav članic. Vplivata tudi na oblikovanje politik v podjetjih, ki so primorana investirati v izboljšanje snovne učinkovitosti, če želijo ohraniti ali izboljšati svojo konkurenčnost. Številne države in tudi podjetja so spoznala pozitivne poslovne učinke poslovne miselnosti, ki ne pozna koncepta odpadka. Jasno izražen interes številnih deležnikov, ki smo jih srečali na poti vzpostavljanja mreže za uresničevanje koncepta Od zibke do zibke, nas je opozoril na pomen izmenjave izkušenj in informacij na tem področju. Prav izmenjava pogledov in izkušenj o tej tako pomembni strateški temi bo imela osrednjo vlogo na povezovalnem dogodku Mreže Od zibke do zibke. Ob predstavitvi ciljev projekta Mreže Od zibke do zibke bomo predstavili tudi poglede predstavnikov ključnih skupin deležnikov o strateških dimezijah t.i. zelenih konceptov, kamor spada tudi koncept Od zibke do zibke. Predstavili bomo nizozemske izkušnje in pogled gotovo vodilne države v EU na področju uresničevanja koncepta Od zibke do zibke v praksi. Gosti iz Nizozemske bodo govorili o tem konceptu tako z vidika oblikovanja politik na ravni države, kot tudi iz praktičnega vidika podjetja Philips. Več informacij na spletni strani dogodka.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.