Material Detail

Zapiranje snovnih poti v praksi: primer podjetja Julon d. d.

Zapiranje snovnih poti v praksi: primer podjetja Julon d. d.

This video was recorded at Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti, Ljubljana 2011. Zapiranje snovnih poti je v času iskanja izhoda iz krize vedno bolj pomembna tema. A prvi rezultati Opazovalnice za okoljske inovacije Slovenijo umeščajo nizko – daleč pod povprečje EU 27 se je naša država uvrstila na 15. mesto, kar jo uvršča v skupino »dohitevalk«. Bomo tam ostali? Kako naj naredimo premik od razmišljanja, kako postati manj slabi, k razmišljanju, kako postati zares dobri? Zakaj naši izdelki ne bi mogli biti že v svoji zasnovi neškodljivi za okolje? Zakaj jih na zaključku njihove življenjske dobe ne bi bilo enostavno vračati v snovne tokokroge? Zakaj naši izdelki ne bi po vsem svetu sloveli kot okoljsko ambiciozni in zato inovativni? Slovenija je ob tem tudi pred sistemskim izzivom, kako oblikovati sistemske pogoje, ki bodo spodbudili okoljske inovacije in tako tudi doseganje ekonomije zaprtih snovnih poti. Inovacije potrebujemo že pri sami zasnovi izdelkov in storitev na področju materialov, procesov pa tudi novih poslovnih modelov in lastniških vzorcev. Poseben izziv predstavlja zapiranje življenjskega kroga snovi, ki ustvarja jasno izražene potrebe po predvidljivosti ponovne uporabe, predelave in recikliranja pri postavljanju sistema t. i. zaprtih snovnih poti. Na 6. Slovenskemu forumu inovacij smo v okviru sklopa Poslovno-inovacijski program organizirali razpravo o ključnih temah vzpostavljanja sistemov za zapiranje snovnih zank tudi v Sloveniji. Priznani predavatelji so predstavili primere dobrih praks iz tujine in Slovenije ter tako pokazali, da je s pomočjo inovacij tak koncept uresničljiv. Pogled smo uprli tudi v možnosti, ki jih za sofinanciranje eko inovacij ponujata projekta ECO-INNOVERA in ECOPOL ter v razpravi skušali priti do zaključkov, kako s sistematičnim spodbujanjem eko inovacij v Sloveniji vzpostaviti ekonomijo zaprtih snovnih poti. Več o dogodku se nahaja tukaj.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.