Material Detail

Pornografija pri pouku slovenščine

Pornografija pri pouku slovenščine

This video was recorded at 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2013. V zadnjih letih so mnoge knjige, predpisane za branje v osnovni in srednji šoli, povzročile javno polemiko. Vsaj petim so starši in civilna združenja očitala pornografskost in vulgarnost. Gre torej za etično kritiko literature. V zvezi z literaturo in pornografijo je mnogo težko rešljivih ali nerešljivih vprašanj: kaj je pornografija in kdo o tem odloča, kaj je erotika, kaj je otroška pornografija in erotika, presojanje o pornografskosti na podlagi kratkih odlomkov. V članku nakažem kompleksnost teh vprašanj.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.