Material Detail

Ideologija in slovenstvo

Ideologija in slovenstvo

This video was recorded at 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2012. Pojem ideologije je večpomenski in problematičen, v vsakdanji rabi pa se uporablja bolj ali manj kot zmerljivka. Tekst poskuša podati nekaj zelo grobih historičnih napotil, opozarja na nastanek tega pojma pri Destutt de Tracyju in na njegovo kritično rabo pri Marxu. V nadaljevanju si vzame pod lupo pojma narod in kultura, preiskuje njune ideološke podmene in podaja nekaj historičnih ključnih primerov iz slovenske zgodovine, ki govorijo proti ustaljenemu klišeju o bistveni povezavi slovenske nacionalne identitete in kulture.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.