Material Detail

Levitve slovenske drame in gledališča

Levitve slovenske drame in gledališča

This video was recorded at 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, Ljubljana 2008. Prispevek se na izbranih primerih zadnjih desetletij posveča razmerju med (dramskim) tekstom in gledališčem. Prikaže, kako je dialog literature z gledališčem in drugimi umetniškimi mediji v tem času postal nekaj, kar ni več stvar vzroka in posledice, ampak je proces semioze, znotraj katerega (povedano z Deleuzom in Guattarijem) katerokoli točko nekega rizoma lahko spojimo s katerimkoli drugim rizomom. Umetniško delo kot jasno razmejena, fiksirana celota in prisotnost je tako postalo stvar preteklosti. Zamenjal jo je koncept prehodnosti, rizomatičnosti, nomadskosti, Barthesove pisljivosti teksta.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.