Material Detail

Schwarz & Partner CEE Promotion Group

Schwarz & Partner CEE Promotion Group

This video was recorded at Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija). Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija), v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalimi deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Usposabljanje in izobraževanje malih in srednje velikih podjetij na področju internacionalizacije je eno osrednjih področij, ki mu SPIRIT Slovenija namenja še posebno pozornost. Zavedamo se, da se bodo le dobro pripravljena in usposobljena podjetja uspešno soočala z izzivi, ki jih čakajo na mednarodnih trgih. Informacije in predstavitev programov s področja izobraževanja za mednarodno poslovanje so na voljo preko osrednjega spletnega portala za izvoznike Izvozno Okno, preko katerega zagotavljamo tudi brezplačne izobraževalne in svetovalne storitve ter nudimo dostop do poslovno-gospodarskih in zunanjetrgovinskih informacij, na njem pa najdete tudi predstavitev vseh storitev javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike. Del aktivnosti, ki je zanimiv za širšo poslovno javnost, SPIRIT Slovenija, predstavlja na portalu Videolectures.net.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.