Material Detail

Predstavitev letošnjih nalog in rešitev

Predstavitev letošnjih nalog in rešitev

This video was recorded at RTK 2009 - Tekmovanje IJS v znanju računalništva. Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem. Tekmovanje bomo organizirali v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Zamisel o nastanku tekmovalnih dni Instituta Jožef Stefan je nastala z namenom spodbujati medpredmetno povezovanje, interdisciplinarnost in timsko delo dijakov. S tekmovanji želimo širiti in poglabljati znanja dijakov in jim hkrati omogočiti, da se preizkusijo ob reševanju zahtevnejših nalog in problemov. Cilj tekmovanj je odkrivati in spodbujati nadarjene dijake. S tekmovalnimi dnevi IJS želimo tudi promovirati znanost in vzpostaviti sodelovanje med šolami ter IJS. Letos smo pripravili tri tekmovanja, v prihodnjih letih pa nameravamo program tekmovalnih dni IJS še razširiti. Uradna stran tekmovanja se nahaja tukaj. Povezave na posnetke RTK tekmovanj na Videolectures.Net: RTK 2006 RTK 2007 RTK 2008 RTK 2010 RTK 2011 RTK 2012

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.