Material Detail

Inteligentni polimerni materiali in tehnologije

Inteligentni polimerni materiali in tehnologije

This video was recorded at PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs. V promocijskem videu je predstavljeno delo raziskovalne skupine Centra za eksperimentalno mehaniko, ki deluje v okviru Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Naše raziskovanje je osredotočeno predvsem na časovno odvisno vedenje bio- in sintetičnih polimernih materialov in njihovih kompozitov, izpostavljenih ekstremnim termo-mehanskim obremenitvam. Časovno odvisni materiali spadajo med kompleksne disipativen sisteme, zato se skupina v zadnjme času intenzivno ukvarja z raziskovanjem področja mehanike disipativnih sistemov. Disipativni sistemi so kompleksni sistemi, v katerih poteka istočasno več procesov, ki so v medsebojni interakciji. Značilnost vseh disipativnih sistemov je, da se njihove lastnosti spreminjajo s časom in so zato močno odvisne od hitrosti spreminjanja zunanje obremenitve, oziroma prostorsko-časovne skale na kateri pride do interakcije med dvema ali več procesi. V promocijskem videu so predstavljeni trije projekti, s katerimi se raziskovalna skupina ukvarja v sodelovanju z vodilnimi mednarodnimi korporacijam, in predstavljajo tehnološke preboje v svojem segmentu: Osteointegrativni dentalni in ortopedski implantati v sodelovanju s korporacijo FRESENIUS Razvoj prvih bio-kompatibilnih osteointegrabilnih dentalnih implantatov na svetu Transparentni in lahki neprebojni polimerno-stekleni kompoziti v sodelovanju s korporacijo SCHOTT Razvoj nove generacije transparentnih in lahkih neprebojnih stekleno-polimernih kompozitov Razvoj Nano-PIM tehnologije v sodelovanju s korporacijo BASF. Razvoj novih materialov za dosego ne-konvencionalnih efektov, ki lahko vodijo v zmanjšanje viskoznosti mešanice materiala in izboljšanje kvalitete končnega izdelka.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.