Material Detail

Reaktorska tehnika

Reaktorska tehnika

This video was recorded at PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs. Raziskovalni program Reaktorska tehnika zajema raziskave na področju jedrske energije, tehnike in varnosti. Raziskujemo pojave, do katerih prihaja pri prehodnih pojavih, nezgodah in resnih nesrečah v jedrskih elektrarnah. Poleg tega, da prispevajo k jedrski varnosti, so rezultati raziskav uporabni tudi za široki krog industrijskih procesov. Na področju termohidravličnih vartnostnih analiz raziskujemo pojave v jedrskih elektrarnah z lahkovodnimi reaktorji, kot so: prenos toplote v enofaznem in dvofaznem turbulentnem toku, podhlajeno mehurčkasto vrenje v navpičnih kanalih, ter enofazni in dvofazni vodni udar v cevnih sistemih. Raziskujemo tudi osnovne pojave, ki so značilni za resne nesreče: parne eksplozije zaradi interakcije med hladilom in staljeno reaktorsko sredico, mešanje in razslojevanje atmosfere zadrževalnega hrama, kondenzacija vodne pare v prisotnosti nekondenzibilnih plinov ter obnašanje aerosolov (transport, kondenzacija in usedanje) v zadrževalnem hramu. Na področju trdnostnih varnostnih analiz razvijamo nove modele, ki omogočajo napoved mikroskopskih poškodb in študij njihovega vpliva na makroskopski odziv materialov. Raziskave vključujejo simulacije nastanka in razvoja medkristalnih razpok v naključni zrnati strukturi in procese staranja. Na področju verjetnostnih varnostnih analiz razvijamo nove metode z vpeljavo časa kot dodatne dimenzije. Verjetnostne varnostne analize integriramo z optimizacijskimi metodami, kot je simulirano izžiganje. Prav tako raziskujemo vpliv človeškega dejavnika na zanesljivost kompleksnih tehnoloških sistemov.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.