Material Detail

Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN

Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN

This video was recorded at Prirodoslovni muzej Slovenije predstavlja cikel predavanj z naslovom Modri planet 2013 - Ljubljana. Mokrišča so tudi v Sloveniji eden najbolj ogroženih habitatov ter hkrati nosilci ekosistemskih, kulturnih, turističnih in estetskih »uslug«, tako za naravo kot za človeka. Cilji predstavljenega projekta so usmerjeni k izboljšanju stanja šestih slovenskih mokrišč ter vrst in habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.