Material Detail

Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje binarnosti

Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 in vprašanje binarnosti

This video was recorded at Out of the Box Seminar. Nacionalni program visokega šolstva RS za obdobje 2011-2020 predvideva diverzifikacijo visokošolskih institucij v smeri binarnosti, pri čemer bi bile ene vrste institucij bolj teoretsko raziskovalno naravnane, druge pa strokovno. V zvezi z vprašanjem binarnosti nas čakajo na Univerzi v Mariboru in njenih članicah številne naloge: Na novo opredeliti vrste visokošolskih institucij in pogoje za njihovo ustanavljanje ter delovanje. Od leta 2013 naj bi NAKVIS akreditiral študijske programe ločeno po merilih in pogojih za strokovno ali univerzitetno usmeritev (prva akreditacija programov). Zagotoviti primerne pogoje za ločeno izvajanje univerzitetnega in strokovnega visokošolskega študija. Od leta 2019 naj bi NAKVIS reakreditiral le prenovljene študijske programe po novi strukturi študija v binarni ureditvi (ponovna akreditacija programov).

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.