Material Detail

Pouk matematike v sedmem razredu

Pouk matematike v sedmem razredu

This video was recorded at Osnovna šola Savsko naselje, Ljubljana. MATEMATIKA – 7. a; SNEMANJE UČNIH UR Obravnava trikotnika • Obravnavamo vrste likov, kakšne črte jih sestavljajo, kaj so večkotniki in nazadnje izmed večkotnikov izberemo za podrobnejšo obravnavo trikotnik. • Pri trikotniku ponovimo označevanje oglišč, stranic in zunanjih in notranjih kotov. Ponovimo tudi orientacijo pri označevanju oglišč trikotnika. • S poskusi in razmišljanjem ugotovimo in zapišemo vsoto notranjih kotov, vsoto zunanjih kotov in vsoto notranjega in zunanjega kota. Spoznamo tudi, da je zunanji kot poljubnega notranjega kota, enak vsoti dveh notranjih kotov, ki ne ležita ob zunanjem kotu. • Pri eni izmed naslednjih ur spoznamo vrste trikotnikov. Razvrstimo jih glede na stranice: enakostranični, enakokraki in raznostranični trikotnik, in glede na kote: ostrokotni, pravokotni in topokotni trikotnik. Raziščemo in zapišemo njihove posebnosti glede na stranice in kote. Ugotovitve zapišemo z matematičnimi znaki. • Spoznamo tudi znamenite točke trikotnika. Dve izmed njih, središče trikotniku očrtanega in včrtanega kroga že poznamo. Nova pojma sta še: višine v trikotniku in višinska točka, ki je presečišče vseh treh višin trikotnika in težiščnice v trikotniku in težišče, ki je presečišče vseh treh težiščnic.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.