Material Detail

Ekologija - znanstvena veda v krizi?

Ekologija - znanstvena veda v krizi?

This video was recorded at Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Slovensko:Program za raziskovalno usposabljanje in zaposlovanje mladih raziskovalcev spada med temeljne instrumente znanstvene politike pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Že od leta 1985 pomembno prispeva k dvigu kvalitete raziskovanja in h kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin. Tudi mladi raziskovalci, ki sodelujejo v projektih v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so ob podiplomskem študiju vključeni v redno delovno razmerje in delajo na temeljnih ali razvojno-aplikativnih projektih s področja biologije, biotehnologije in medicine. V letu 2014 se na Nacionalnem inštitutu za biologijo izobražuje že 34 mladih raziskovalk in raziskovalcev, od katerih se jih 27 izobražuje v skladu s pogodbo z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost, 7 pa jih prihaja iz gospodarstva. Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se v skladu s pogodbo z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost izobražuje 21 mladih raziskovalcev. Najboljši mladi raziskovalci se po končanem usposabljanju zaposlijo na inštitutu ali na fakulteti in predstavljajo kadrovski potencial za njegov nadaljnji razvoj. Mladi raziskovalci, ki so se zaposlili v drugih organizacijah, pa omogočajo tesne povezave Nacionalnega inštituta za biologijo in Biotehniške fakultete s temi organizacijami. English:Program for research training and employment of young researchers is one of the fundamental instruments of science policy at the Ministry of Education, Science and Sport. Since 1985 it means a significant contribution to raising the quality of research and to the establishment of rejuvenated research groups. In the year 2014 already 34 young researchers are being educated at the National Institute of Biology, 27 of these are enrolled on the basis of the contract with the Slovenian Research Agency, while 7 researchers come from different companies. At the Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, 21 young researchers are enrolled on the basis of the contract with the Slovenian Research Agency. The best young researchers are employed at the National Institute of Biology or at the Biotechnical Faculty after completion of their study and represent the human potential for its further development. Kliknite na povezavo Predavanja Nacionalnega inštituta za biologijo za ogled nabora predstavitev slovenskih in tujih znanstvenikov in akademikov. Kliknite na povezavo Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia za ogled podelitev priznanj in nagrad.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.