Material Detail

Označevanje s hoelsterolom bagatih membranskih mikrodomen s ostreolizinom A

Označevanje s hoelsterolom bagatih membranskih mikrodomen s ostreolizinom A

This video was recorded at Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2002 so iz užitnih gob bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus) in topolovka (Agrocybe aegerita) izolirali in biokemijsko okarakterizirali citolitična proteina ostreolizin (Oly) in egerolizin. Po slednjem so tudi poimenovali novo družino proteinov, egerolizini, kamor prištevamo oba proteina (Pfam. Ac.No. PF06355) (Berne in sod., 2009). V prvih objavah so poročali o toksičnosti Oly za sesalce in njegovi interakciji z biološkimi in umetnimi lipidnimi membranami, v katerih tvori pore (Berne in sod., 2009). Ugotovili so, da se Oly specifično veže na umetne in naravne membrane, ki so obogatne s sfingomielinom in holesterolom ali nasičenimi glicerofosfolipidi in holesterolom (Sepčić in sod., 2003; Sepčić in sod., 2004). Ker membranske domene bogate s sfingomielinom in holesterolom v umetnih sistemih odgovarjajo sestavi tekoče urejene (l0) ali raftne faze v bioloških membranah, smo poskušali pripraviti fluorescentno označeno molekulo OlyA s pomočjo katere bi lahko opazovali dinamiko teh domen v živih sistemih. Velika prednost OlyA v primerjavi z drugimi označevalci raftnih lipidnih domen je v tem, da je netoksičen, hkrati pa OlyA prepozna kombinacijo dveh najpomembnejših raftnih lipidov, medtem ko se ostali označevalci specifično vežejo le na eno izmed lipidnih komponent, ki pa jih lahko najdemo v raftnih in neraftnih domenah bioloških membran iz česar sledi, da ne označujejo le raftnih področij bioloških membran.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.