Material Detail

Biologija modelnih skupin pajkov: Rekonstrukcije preteklosti in predikcije prihodnosti

Biologija modelnih skupin pajkov: Rekonstrukcije preteklosti in predikcije prihodnosti

This video was recorded at Predavanja na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana. Predstavil bom raziskave integrativne biologije pajkov, ki zajemajo taksonomijo, filogenetsko sistematiko, ekologijo, etologijo, biogeografijo, funkcionalno morfologijo, biomateriale in genetiko, njihova skupna tema pa je evolucija. Široka vprašanja, na katera iščemo odgovore, so povezana z evolucijskimi procesi, predvsem spolno selekcijo, ki je odgovorna za nastanek ekstremnega spolnega dimorfizma, ta pa posledično za konvergenčno pojavljanje neverjetnih prilagoditev. Kako razložiti evnuhe, spolni kanibalizem, ovijanje partnerja in spolno mutilacijo? Pokazal bom, da so te navidezno bizarne navade dedne in predstavljajo svojstvene prilagoditve namenjene medspolnemu antagonizmu. Z rekonstrukcijo filogenetskih zgodovin ugotavljamo ekološke in biogeografske vzorce in speciacijo, s poznavanjem preteklosti, ki pri pajkih sega v čas dinozavrov, pa si pomagamo tudi z napovedovanjem prihodnosti. Pokazal bom, da niti filogenija niti vrstna ekologija ne moreta v celoti razložiti odzivov vrst na klimatske spremembe. Ker pa se biologi nikoli ne vdamo, bom nazadnje pokazal še, kako smo se lotili trajnega ohranjanja biodiverzitete, predno jo v celoti izgubimo.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.