Material Detail

Davčna reforma

Davčna reforma

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". Sredini kolokviji so osrednji znanstveni dogodki na Institutu Jožef Stefan. Namen kolokvijev je predstaviti pomembne nove raziskovalne dosežke tako kolegom z Instituta in sorodnih ustanov kot tudi širši javnosti ter s tem prispevati k znanstveni in tehnični kulturi v državi. Zato se trudimo poiskati predavatelje, ki znajo svoje delo umestiti v splošni naravoslovni in tehniški okvir ter ga opisati na karseda zanimiv in poljuden način. Na kolokvijih občasno najde prostor tudi kako zgodovinsko obarvano predavanje, ki nam pomaga bolje razumeti razvoj danega znanstvenega področja ali problema. Kolokvijem praviloma sledi živahna razprava, obenem pa so ti dogodki priložnost za spoznavanje kolegov iz Slovenije in tujine. Kolokviji nemalokrat dopolnjujejo znanje, ki ga posredujemo na univerzah, tako da se med publiko često znajdejo tudi študenti. Posnetki kolovijev, objavljeni na tem mestu, zelo pomembno prispevajo k dostopnosti in odmevnosti teh dogodkov. Vljudno vabljeni k ogledu pretekllih in k obisku prihodnjih kolokvijev! Primož Ziherl, koordinator kolokvijev The Wednesday colloquia are the main scientific events at the Jožef Stefan Institute. The aim of the colloquia is to present the outstanding new scientific advances to an audience of both researchers working at the Institute and elsewhere as well as general public, thereby contributing to the scientific and technical culture in the country. We strive to invite speakers who excel in presenting their work within a broad framework, describing it in an appealing and understandable fashion. Some colloquia have a historical flavor, which elucidates the development of a given scientific field or problem. The colloquia are a good opportunity to meet fellow researchers from Slovenia and from abroad, and they are typically followed by a vivid discussion. Since the topics occasionally complement the coursework at the university, students too are very welcome. The videos of the colloquia posted here make the talks easily available to those who could not attend a given event, and they contribute to the impact of the talk. You are cordially invited to view the past and attend the future colloquia. Primož Ziherl, coordinator of Institute colloquia

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.