Material Detail

Kvalitativno večparametrsko modeliranje in metoda DEX: včeraj, danes, jutri

Kvalitativno večparametrsko modeliranje in metoda DEX: včeraj, danes, jutri

This video was recorded at Kolokviji na Institutu "Jožef Stefan". DEX je metoda za kvalitativno večparametrsko odločitveno modeliranje, ki združuje večparametrsko odločitveno modeliranje z na pravili osnovanimi ekspertnimi sistemi. Metodo smo zasnovali že pred več kot tremi desetletji. Od tedaj smo jo nepretrgoma razvijali, jo realizirali v številnih računalniških programih in uporabili pri reševanju več sto zahtevnih realnih odločitvenih problemov. V predavanju bomo najprej predstavili metodo in orisali njen zgodovinski razvoj. V osrednjem delu bomo predstavili njeno današnjo vlogo z vidika raziskovalnih in konceptualnih prispevkov k teoriji in praksi večparametrskega modeliranja. V tem okviru bomo prikazali tudi nekaj novejših primerov uporabe metode. V zaključnem delu bomo predstavili načrte za nadaljnji razvoj metode in podpornih računalniških programov.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.