Material Detail

Trajni poklicni razvoj inženirjev

Trajni poklicni razvoj inženirjev

This video was recorded at Posvetovanje Inženirske akademije Slovenije - Položaj in vloga inženirjev v Sloveniji. IAS - Inženirska akademija Slovenije s tem dogodkom uresničuje poslanstvo pri spodbujanju ustvarjanja vrhunskih tehniških znanj, ki bodo osnova za tehnološki napredek in skladen trajnostni razvoj ter poslanstvo pri uveljavljanju vloge in vpliva tehniške inteligence pri obravnavanju gospodarskih vprašanj in razvoja Slovenije. Svojo aktivnost bo IAS dopolnila še z enim posvetovanjem v mesecu novembru z naslovom: » Realne možnosti tehnološkega razvoja Slovenije«. Namen posvetovanja je bil osvetliti položaj in vlogo inženirjev in naravoslovcev v družbi in pregledati možnosti, kako s povečanjem prisotnosti inženirjev na vseh ravneh odločanja prispevati k preboju v razvoju, ki bi temeljil na lastnem znanju. IAS je prepričana, da je osnova za preskok v družbo znanja le razvoj lastnih novih izdelkov, ki temeljijo na lastnem tehnološkem znanju in tesnem sodelovanju raziskovalno-razvojne sfere z gospodarstvom. Brez bistvenega povečanja števila inženirjev in naravoslovcev na vodstvenih in vodilnih mestih v gospodarstvu, zlasti v njegovih raziskovalno-razvojnih enotah, napredek in še manj preskok ne bosta mogoča! Analize kažejo, da se bo sedanje strmo gospodarsko nazadovanje še bolj poglobilo in povzročilo dologoročne in nepopravljive posledice v lastnem razvoju Slovenije. Več o posvetovanju na domači spletni strani dogodka.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.