Material Detail

Otvoritev konference z uvodnimi nagovor

Otvoritev konference z uvodnimi nagovor

This video was recorded at Dnevi doktorskih študentov: Konferenca o možnostih karierne poti mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu, Ljubljana 2013. V Društvu mladih raziskovalcev Slovenije so 24. in 25. aprila 2013 na Gospodarski zbornici Slovenije organizirali konferenco, namenjeno povezovanju raziskovalnega dela oz. znanosti z gospodarstvom. V preteklosti je bila praksa, da se je večina doktorjev znanosti zaposlila na fakultetah, raziskovalnih inštitucijah ali v javni upravi. Z uvedbo bolonjskega študija in prihodom gospodarske krize, pa se vse več doktorjev znanosti sooča z brezposelnostjo, saj le redki dobijo možnost zaposlitve v raziskovalnih inštitucijah, gospodarstvo pa pogosto v njih ne prepozna potenciala. Namen konference: opredeliti kompetence mladih doktorjev znanosti in predstaviti gospodarstvu prednosti zaposlovanja doktorjev znanosti in raziskovalcev v gospodarskih družbah, seznaniti bodoče doktorje znanosti z možnostmi zaposlitve v gospodarstvu ter jih motivirati za samostojno podjetniško pot motivirati tako predstavnike akademske sfere (profesorjev, raziskovalnih skupin in laboratorijev) kot tudi gospodarstvenike k večjemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju spodbuditi mentorje k sodelovanju z gospodarstvom ter k vključevanju svojih doktorskih kandidatov na projekte, s poudarkom na iskanju sinergij z gospodarstvom V skladu z namenom konference smo sestavili program z naslednjimi programskimi točkami: predavanja uglednih gostov iz akademske sfere in gospodarstva; sodelovanje akademske sfere z gospodarstvom; predstavitev uspešnih zgodb sodelovanja z vidika gospodarstvenika, akademika in mladega raziskovalca; ustanovitev spin-out podjetij in možnosti komercializacije doktorsko-raziskovalnih dosežkov; karierne možnosti mladih doktorjev znanosti v podjetjih in kakšne so njihove kompetence; predstavitev uspešnih podjetij, katerih ustanovitelji so doktorji znanosti kaj je potrebno za ustanovitev visokotehnološkega in raziskovalno usmerjenega podjetja ter kako začeti Soorganizatorja konference sta Ljubljanski univerzitetni inkubator in IAESTE Slovenija. Častni pokrovitelji konference so rektorji vseh štirih slovenskih univerz – prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, prof. dr. Danijel Rebolj, prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Danilo Zavrtanik. Več informacij o dogodku lahko najdete na spletni strani Društva mladih raziskovalcev Slovenije.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Otvoritev konference z uvodnimi nagovor

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.