Material Detail

Razvoj kulture v naravoslovju in družboslovju – je to eno in isto in kaj, če ni? / The Evolution of Culture in Natural and Social Sciences: Is It the Same Thing, and What if It Isn't?

Razvoj kulture v naravoslovju in družboslovju – je to eno in isto in kaj, če ni? / The Evolution of Culture in Natural and Social Sciences: Is It the Same Thing, and What if It Isn't?

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems. Spoznanje, da kulturno vedenje ni značilno le za našo vrsto, zahteva sodelovanje med biologijo in družbenimi vedami. Razlogi, zakaj ni bolj razvito, so povezani s tematiko sámo. Evolucijska biologija zahteva perspektivo, v kateri se kulturno vedenje razvije kot specifična prilagoditev. Vedenjski ekologi na terenu pa si prizadevajo razločiti kulturno vedenje od togo okoljsko in gensko določenega. Zato zahtevajo širšo definicijo kulture od tiste, ki so jo prevzeli od družboslovja. Hkrati je raziskovanje izumrlih človeških prednikov in sorodnikov pretežno motivirano s prepoznavanjem človeških kulturnih vzorcev. V besedilu poskušam utečene prakse postaviti pod vprašaj. Ker kultura ni več operativen znanstveni koncept v družboslovju, se zavzemam za sodelovanje med naravoslovjem ter družboslovjem in humanistiko, kjer je biološka problematika jasno ločena od humanističnih podmen. Ever since it was discovered that Homo sapiens is not the only species behaving culturally, a growth of collaboration between biology and social sciences and humanities could be expected. But it has not happened. The reasons have to do with the topic itself. Evolutionary biology demands a research perspective where culture is viewed as a special kind of adaptation. Behavioral ecologists, on the other hand, try to unravel cultural behavior from environmentally and genetically fixed behavioral patterns. They feel they need a broader definition of culture from the one taken over from social sciences and humanities. At the same time the research of the remains of our extinct ancestors and relatives is still motivated by the wish to recognize distinctly human behavioral patterns. These practices are being questioned in the text. As culture ceased functioning as an operative concept in social sciences and humanities, it is argued that the collaboration between natural sciences and social sciences with humanities would be better if problems of biology would be held distinct from humanist presuppostions.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as Razvoj kulture v naravoslovju in družboslovju – je to eno in isto in kaj, če ni? / The Evolution of Culture in Natural and Social Sciences: Is It the Same Thing, and What if It Isn't?
Other materials like Razvoj kulture v naravoslovju in družboslovju – je to eno in isto in kaj, če ni? / The Evolution of Culture in Natural and Social Sciences: Is It the Same Thing, and What if It Isn't?

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.