Material Detail

Podelitev priznanj dijakom / Awards

Podelitev priznanj dijakom / Awards

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems. Danes doživlja biološko izobraževanje v svetovnem merilu korenite spremembe, saj postaja biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje osebnih in družbenih odločitev, pa naj govorimo o genetskem inženirstvu in kloniranju ali o katastrofalnem vplivu človeka na ekosisteme. Če želimo mladim generacijam zagotoviti ustrezno splošno izobrazbo za življenje in aktivno državljanstvo v 21. stoletju, moramo našim učiteljem omogočiti, da se sproti seznanjajo z novostmi v biologiji in z družbenimi vidiki uporabe biološkega znanja. Temu je bil letos že tretje leto zapored namenjen mednarodni posvet Biološka znanost in družba. V Darwinovem letu 2009, ko v svetovnem merilu praznujemo 200. obletnico rojstva Charlesa Darwina in 150. obletnico izida njegove knjige O nastanku vrst z naravnim izborom, je osrednja tema posveta evolucija kot proces, s katerim nastaja biodiverziteta ali biotska pestrost. Sodobne poglede na to tematiko so udeležencem posveta predstavili priznani slovenski in tuji raziskovalci s področja bioloških in družboslovnih znanosti. Ob zaključku vsakega dneva posveta je bila okrogla miza, na kateri so udeleženci sodelovali v razpravah s strokovnjaki za posamezna znanstvena področja. Letošnji posvet sta spremljala dva dogodka, povezana s praznovanjem Darwinovega leta. V avli pred konferenčno dvorano je bila ogled razstava Darwin Now. V času posveta je izšel slovenski prevod knjige Eve Jablonke in Marion J. Lamb: Evolucija v štirih dimenzijah. Soavtorica knjige prof. Eva Jablonka je na posvetu tudi predavala. Več o posvetu na domači strani: http://www.zrss.si/bzid/biodiverziteta/ Zbornik posveta Biološka znanost in družba, Biodiverziteta Seznam angleških predavanj z dodanimi zvočnimi posnetki v slovenščini: Biološka izobrazba za 21. stoletje: izobraževanje nove generacije za družbo prihodnosti Mladi Charles Darwin – študent, naravoslovec in vrtnar Gen v kontekstu: od razvojne plastičnosti do plastičnega dedovanja Evolucija z vidika mikrobov Pozdravni nagovor Veliki prehodi v evoluciji Prva okrogla miza Druga okrogla miza Urbana ekologija – zakaj se njen pomen povečuje? Nastanek življenja na zemlji: misterij ali znanstveni problem?

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.