Material Detail

Evolution and How Microbes See It / Evolucija z vidika mikrobov

Evolution and How Microbes See It / Evolucija z vidika mikrobov

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov / International Conference Bioscience and Society: Biodiversity - Diversity of Living Systems. With the beginning of life under early Earth condition the microorganisms developed metabolic pathways for energy regeneration and carbon assimilation. Due to stepwise improvements new developments were introduced resulting finally in microbial life forms of today, more or less stable geochemical cycles and a remarkable changed world. For humankind a very minor fraction of today's microorganisms can cause medical problems. Most of them are essential members of the ecosystem World and for human beings directly or indirectly of great importance. Nevertheless, there are several new habitats introduced by us which are invaded by them and where they cause major problems. Z začetkom življenja, v pogojih na zgodnji Zemlji, so mikroorganizmi razvili metabolne poti za pridobivanje energije in asimilacijo ogljika. S postopnimi izboljšavami so razvijali nove lastnosti, čemur so sledili razmah mikrobnih oblik življenja, kot ga poznamo danes, bolj ali manj stabilni geokemični cikli in močno spremenjen svet. Za zdravje človeštva je nevaren le zelo majhen del današnjih mikroorganizmov. Večina jih je pomembnih gradnikov svtovnega ekosistema in so neposredno ali posredno izjemno pomembni za človeka. Ne nazadnje, naselili so nekatera nova prebivališča, ki smo jih razvili mi, in tam lahko povzročajo resne težave

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.