Material Detail

Aplikacija genetike in pričakovanja v psihologiji / Genes and Personality

Aplikacija genetike in pričakovanja v psihologiji / Genes and Personality

This video was recorded at Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda / International Conference Bioscience and Society: GENIal future – genetics, determinism and freedom. Genetika in genomika sodita med najmlajše in najbolj propulzivne znanosti, toda človeštvo pozna učinke genskega delovanja od svojih začetkov. Danes je odločilen vpliv genov na človekovo osebnost in na obnašanje jasno dokazan. Prispevek opozarja na napake in navidezne paradokse pri pojmovanju genetskega delovanja in njegovega odnosa do vplivov okolja. Dalje obravnava vpliv genov in dednosti na različnih področjih človekove osebnosti, in sicer tako na področju kognitivnih sposobnosti, predvsem inteligentnosti, kot na področju konativnih lastnosti, vključno s temeljnimi dimenzijami osebnosti, na področju emocionalnosti in motivacije, na področju psihičnih motenj in na področju stališč, prepričanj in vrednot. Prispevek zaključuje teza o kompleksnosti genskega delovanja kot bioevolucijskega temelja človekove svobode in nedeterminiranosti. Genetika in genomika sodita med najmlajše in najbolj propulzivne znanosti, toda človeštvo pozna učinke genskega delovanja od svojih začetkov. Danes je odločilen vpliv genov na človekovo osebnost in na obnašanje jasno dokazan. Prispevek opozarja na napake in navidezne paradokse pri pojmovanju genetskega delovanja in njegovega odnosa do vplivov okolja. Dalje obravnava vpliv genov in dednosti na različnih področjih človekove osebnosti, in sicer tako na področju kognitivnih sposobnosti, predvsem inteligentnosti, kot na področju konativnih lastnosti, vključno s temeljnimi dimenzijami osebnosti, na področju emocionalnosti in motivacije, na področju psihičnih motenj in na področju stališč, prepričanj in vrednot. Prispevek zaključuje teza o kompleksnosti genskega delovanja kot bioevolucijskega temelja človekove svobode in nedeterminiranosti.

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.