Material Detail

המאבק על ההגמוניה בשוק התוכן המקוון - המקרה של הטוקבק,

המאבק על ההגמוניה בשוק התוכן המקוון - המקרה של הטוקבק,

מאמר זה מדבר על צורות חדשות של תקשורת וערוצי שיח בחברה. הטוקבק מהווה זירה להתחדשות ושינוי פוליטי, חברתי ותרבותי. הבנת מאפיינים אלו יוכלו לסייע בהסבר הדימויים הרבגוניים וההתנגדות שמעוררת צורה חדישה זו של תקשורת המונים. הסבר מהו מקור המונח ומאפייניה המבניים הכללים, ובהמשך הסבר על ההתפתחויות התרבותיות, הפוליטיות והחברתיות שמבנה זה יצר.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Browse...

Disciplines with similar materials as המאבק על ההגמוניה בשוק התוכן המקוון - המקרה של הטוקבק,

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.