Material Detail

Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)

Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)

En primer lloc es descriuen els efectes d'un allargament unitari i d'un canvi de curvatura imposats sobre una biga aïllada i sobre una estructura sencera. A continuació s'assenyalen els criteris generals que cal tenir en compte per aconseguir una visió realista de l'estructura deformada i es descriu el procediment a seguir per dibuixar aquesta gràfica, fent èmfasi en les particularitats del cas de deformació imposada. Finalment, per mostrar la forma de procedir i les dificultats que es poden trobar, s'aplica el procediment a dos exemples de complexitat creixent.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.