MERLOT Materials

Show results for

Filter by

2185-2208 of 2,254 results for: MERLOT Materials

ניסוי הדלקת נורה פלואורוסצנטית בעזרת בלון וחשמל סטטי.

לגבש בבית סוכר וללמוד על גבישים.

כיצד מכינים חמאה משמנת מתוקה - תהליך החיבוץ

משחק בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור ברמות קושי שונות, מ-1000 עד 10000.

ניסוי והסבר על חיבור נורות בטור וחיבור נורות במקביל

חידות אתגר - סידור גפרורים בצורות שונות. כולל תמונות והדגמות

דך ובו יישומון למציאת מספרים ראשוניים. רשמו ביישומון מספר, והמחשב יפלוט את המספר הראשוני העוקב. מופיע במדור למידה מתוקשבת... see more

כיצד לבנות צובר מטענים וטיפים נוספים לניסויים בחשמל סטטי.

מידע ושאלות לתלמידי כיתות ה' - ו' בנוגע לחשמל סטטי. בפעילות זו התלמידים מתבקשים לבצע ניסויים הנוגעים להפקת חשמל סטטי... see more

חידון עם שאלות שונות על כמות המים הנדרשת לביצוע פעולות שונות. התשובות לחידות נחשפות במעבר עם עכבר המחשב תחת השאלה

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון על יצירת חשמל , זרם והתחשמלות, לימוד הנושא ומענה על שאלות... see more

דף מרכז של פעילויות אינטראקטיביות בעקבות התערוכה "לאור החשמל". צפייה בסרטונים ומענה על שאלות תוך הגבלת זמן

סדרת תמונות מלווה בהסברים - כיצד יוצרים ממטרה מקשית ושיפוד

כיצד יוצרים מד זרם - פעילות מודרכת עם תמונות והסברים על זרם החשמל

זיהוי קרינת אינפרא אדום בעזרת מצלמת וידאו

בדיקת העמידות של אלומיניום לעומת חומרים אחרים

כיצד לבנות אלקטרוסקופ מבקבוק קנקל

כיצד לבנות גשר יציב משמונה מוטות

כיצד לבנות סביבון אשליות מדיסקים ישנים

כיצד ניתן ליצור הקפאת תנועה

בפעילות זו נערבב חומרים שונים עם קצת מים ונתבונן בתוצאות. גם ביצוע פעולה פשוטה כמו הרטבה של אבקות מצויים בבית והתבוננות... see more