MERLOT Materials

Show results for

Filter by

49-72 of 121 results for: MERLOT Materials

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

'Learn how to write thousands of Chinese characters - it's educational, entertaining and addictive! ☆ It's easy to play.... see more

Dim Sum Warriors is a bilingual Mandarin-English comic book iPad application that language learners can use to practice... see more

'Mr. Dodo, an optimistic adventurer, on his journey to explore Chinese culture. He crosses mountains and rivers, plays... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell... see more

Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a... see more

En aquest vídeo, es poden consultar els principals passos perquè es realitze un resum,

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so bilabial oclusiiu sonor, es... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so labiodental, fricatiu, sonor es... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap' i 'res', usats en oracions interrogatives i condicionals.

Pràctiques sobre els indefinits 'cap', 'res' i el determinant quantitatiu 'gens', usats davant de substantius... see more

'Basic English conversations help beginning learners build basic English skills. Each conversation group includes a few... see more

'English conversation for intermediate English learning in ESL EFL classes as well as business English classes. Each... see more

'English is a body-language so, One of GREATEST way to study English is listening to the VIDEO conversations. See the... see more

'English as Second Language - specialise in Reading Comprehension skill. Including - Very Easy Level - Easy Level -... see more

'ESL Robot is an award-winning artificial intelligence application. It performed very strongly at the annual Loebner... see more

'We're glad to present you unique ESL Tests, intended to check your English language knowledge! Do you speak English? Do... see more

'HOW’S YOUR GRAMMAR TODAY? Find out the fun way with our elementary tests for learners of English. Give your grammar some... see more

Journal télévisé de TF1 - 14/11/2020 Exercice 1 Regardez le reportage une première fois et répondez aux questions. Vous... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada adjectiva de relatiu, la tipologia d'aquest tipus d'oracions i les formes de... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada substantiva de relatiu, les funcions d'aquest tipus d'oració i les formes de... see more

Genre-Based Language Teaching is a sequence of 5 modules that introduce language instructors to the concept of... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte del gerundi: l'anomenat "gerundi de posterioritat". Va adreçat a persones que... see more