MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-21 of 21 results for: MERLOT Materials

פעילות העוסקת בארץ ישראל במאה ה-19 ומאפשרת לתלמיד/ה לפענח ולו מקצת ממאורעות התקופה באמצעות כתב חידה – "בארץ ישראל שולטים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תהליכים היסטוריים ששינו את כללי המשחק במדינות שונות (ארה"ב, צרפת, גרמניה, בריטניה, הקיסרות... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

בסרטון זה מסביר רבי ווין על הרנסאנס באירופה ועל הסתגלותם של היהודים לצורות המחשבה החדשות, שנבעה מחוסר המחלוקת בין הדת... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת ההשכלה וההומניזם ועל השפעותיה על העולם היהודי בעת החדשה. חלק מסדרת הרצאות בנושא... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת ההשכלה בקרב יהדות מזרח אירופה, אמונותיה והשפעותיה על העולם היהודי. חלק מסדרת הרצאות... see more

בסרטון זה מסביר רבי ווין על הציפיה למשיח בקרב יהדות מזרח אירופה בעקבות פרעות ת"ח ות"ט ועל הרעיון של "חבלי משיח". חלק... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על הגעת היהודים לארצות הברית בשנות מלחמת העצמאות ואחריהן. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על מבנה הלימודים בישיבת וולוז'ין והשפעתם על עולם הישיבות היהודי. חלק מסדרת הרצאות בנושא... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת החסידות שצמחה ביהדות במאה ה18 בתגובה לתנועת ההשכלה. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תוצאותיו של מקרה שבתאי צבי ועל רדיפתם של מאמיניו. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מדבר על הפשעת ההשכלה וההומניזם על יהדות גרמניה ואוסטריה במאה ה19. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מספר את סיפורו של שבתאי צבי שהציג את עצמו כמשיח במאה ה17. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על הבעל שם טוב ועל תנועת החסידות. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של ערוץ... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על ישיבת ולוז'ין, איך נוסדה ומה היו מטרותיה. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של ערוץ... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תנועת המוסר שהופיעה בישיבות היהודיות במזרח אירופה במאה ה19. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על ישיבת וולוז'ין, כיצד נוסדה ומה היו מטרותיה. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של ערוץ... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תומס ג'פרסון ויחסו ליהודי ארצות הברית. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של ערוץ... see more