MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-5 of 5 results for: MERLOT Materials

מאמר על ברזיליה, עיר הבירה החדשה של ברזיל. בשנות ה- 50 קיבלו שליטיה של ברזיל החלטה להקים בירה חדשה באתר שנמצא בפנים... see more

מאמר - קוריטיבה הפכה מעיר שוליים נידחת בברזיל לכרך מודרני ענק, המציע לתושביו איכות חיים גבוהה. בעיקר בגלל העדיפות המוחלטת... see more

תצלום - שבילי אופניים מיוחדים בעיר קוריטיבה שבברזיל.

מאמר - ברזיל, שהיא מדינה מתפתחת באמריקה הדרומית, היא דוגמה בולטת למדינה שמתרחש בה תהליך עיור מהיר. על תהליך העיור המהיר... see more

תצלום - תחנות אוטובוס בעיר קוריטיבה שבברזיל.